Klinisch dossier : Diagnose van wortelbreuk met 70μm Voxel MPR-afbeeldingen

DiagnosisofRootFracture
De CBCT MPR-afbeeldingen toonden duidelijk de postero-inferieure schuine radiolucente lijn op het middelste derde deel van de wortels van de maxillaire centrale snijtanden. Stapachtige discrepanties veroorzaakt door eerdere wortelfracturen werden waargenomen op de wortels van maxillaire centrale snijtanden. Download de volledige tekst van het artikel.
Maak contact met ons op sociale media