Klinisch dossier : Diagnose en behandeling van traumatische botcyste met RAYSCAN α

fig1
Figuur 1. Lateraal cefalometrisch radiografisch beeld toonde een radiolucente laesie in de voorste onderkaak. Een 15-jarige vrouw die werd aangeboden aan onze praktijk voor orthodontische behandeling om een malocclusie geassocieerd met mandibulair prognathisme en een edge-to-edge beet te corrigeren. Bij de diagnostische sessie namen we een laterale cefalometrische röntgenfoto (afbeelding 1) en een panoramische röntgenfoto (afbeelding 2). Een radiolucente laesie werd waargenomen in de voorste onderkaak, dus een periapische röntgenfoto werd verkregen (figuur 3). De periapicale röntgenfoto toonde een radiolucente laesie apicaal voor tanden #s 43,42,41 en 31 (FDI-notatie). Download de volledige tekst van het artikel.
Maak contact met ons op sociale media